โอ๊ย! ทำไมมันยากเย็นแสนเข็ญยังงี้ฟร่ะ.
DNS mailserver WEBMAIL ยังไม่เสร็จเลย,
Fedora ห่วยๆๆๆ Depend โน้น นี่ จะบ้าตาย - -"

Debian แป๊ปเดียว บรื๋อๆ เลย.

ในความคิดผม Fedora เหมาะกับผู้ใช้้ตามบ้านมากกว่า, เหมาะกับการทำเป็น Linux Desktop มากกว่าที่จะเป็น Linux Server.
Package Management ค่อนข้างทำได้ด้อยกว่า Debian, ถึงแม้จะมี YUM ก็เถอะ

ถูกผิดประการใด โปรดชี้แนะ.

/me วันนี้ขออภัย บ่นอย่างเดียว หาสาระไม่ได้.

edit @ 2005/04/21 16:18:02

Comment

Comment:

Tweet

#3065 By (113.53.250.60|148.251.92.48, 113.53.250.60) on 2014-05-11 07:18

#3064 By (113.53.250.60|148.251.92.48, 113.53.250.60) on 2014-05-11 07:17

#3063 By (113.53.250.60|148.251.92.48, 113.53.250.60) on 2014-05-11 07:17

#3062 By (87.197.159.161|178.63.0.194, 87.197.159.161) on 2014-05-07 05:27

#3061 By (87.197.159.161|178.63.0.194, 87.197.159.161) on 2014-05-07 05:26

#3060 By (87.197.159.161|178.63.0.194, 87.197.159.161) on 2014-05-07 05:26

x1lgI7 <a href="http://tbjllfponpuq.com/">tbjllfponpuq</a>, jjqhxaouezya, [link=http://ivnryaqtwuui.com/]ivnryaqtwuui[/link], http://yopzoifkkvoq.com/

#3059 By bHYZXoUMxczAXkJBVgL (103.7.57.18|212.107.116.246) on 2013-03-23 13:31

I like the way you write the post.

#3058 By Dissertation Help Online (116.71.54.30) on 2011-10-17 23:14

Hello! geakagd interesting geakagd site!

#3057 By urprwrwe (87.118.96.81) on 2010-03-02 17:35

Very nice site!

#3056 By weuyeiyu (190.144.42.84) on 2010-01-03 15:49

Very nice site! cheap cialis http://oixapey.com/aqasqr/4.html

#3055 By weuyeiyu (122.165.26.217) on 2010-01-03 15:49

Very nice site! [url=http://oixapey.com/aqasqr/2.html]cheap cialis[/url]

#3054 By weuyeiyu (81.214.128.46) on 2010-01-03 15:49

Very nice site!

#3053 By ryptroet (213.135.228.184) on 2010-01-03 04:45

Very nice site! cheap cialis http://opeyixa.com/qoxvoo/4.html

#3052 By ryptroet (114.130.11.155) on 2010-01-03 04:44

Very nice site! [url=http://opeyixa.com/qoxvoo/2.html]cheap cialis[/url]

#3051 By ryptroet (83.3.116.18) on 2010-01-03 04:44

Very nice site!

#3050 By teyyeuye (194.42.122.163) on 2010-01-01 23:19

Very nice site! cheap cialis http://oieypxa.com/kyrayk/4.html

#3049 By teyyeuye (96.9.170.43) on 2010-01-01 23:18

Very nice site! [url=http://oieypxa.com/kyrayk/2.html]cheap cialis[/url]

#3048 By teyyeuye (90.190.230.53) on 2010-01-01 23:16

Very nice site!

#3047 By tppyuywe (213.96.236.94) on 2009-12-20 23:18

Very nice site! cheap cialis http://apeyixo.com/ysyrxts/4.html

#3046 By tppyuywe (202.146.241.19) on 2009-12-20 23:17

Very nice site! [url=http://apeyixo.com/ysyrxts/2.html]cheap cialis[/url]

#3045 By tppyuywe (80.249.185.2) on 2009-12-20 23:16

Nice! We really amused by the website.: URLsWithURL

#3044 By None (189.21.126.3) on 2009-11-28 16:27

Found invaluable information: URLsWithURL

#3043 By None (120.28.64.77) on 2009-11-27 17:55

Very interesting and beautiful site. It is a lot of ful information. Thanks.: URLsWithNothing

#3042 By None (120.28.64.77) on 2009-11-26 17:04

Very good site! I like it! Thanks!: URLsWithURL

#3041 By None (218.201.21.179) on 2009-11-25 16:09

Cool design, great info!: URLsWithHREF

#3040 By None (202.108.50.16) on 2009-11-24 16:55

plavix wholesale plavix wholesale plavix wholesale . plavix wholesale plavix wholesale . plavix wholesale plavix wholesale . plavix wholesale submit a site carisoprodol submit a site carisoprodol . submit a site carisoprodol submit a site carisoprodol . submit a site carisoprodol submit a site carisoprodol . submit a site carisoprodol submit a site carisoprodol submit a site carisoprodol . enzyte vs ambien enzyte vs ambien enzyte vs ambien enzyte vs ambien <URL3> enzyte vs ambien . enzyte vs ambien enzyte vs ambien enzyte vs ambien enzyte vs ambien enzyte vs ambien .

#3039 By None (190.102.206.48) on 2009-11-06 15:51

plavix for sales plavix for sales plavix for sales . plavix for sales plavix for sales <URL1> plavix for sales plavix for sales . plavix for sales generic mexico carisoprodol generic mexico carisoprodol . generic mexico carisoprodol generic mexico carisoprodol <URL2> generic mexico carisoprodol generic mexico carisoprodol . generic mexico carisoprodol generic mexico carisoprodol generic mexico carisoprodol . ambien side affects ambien side affects ambien side affects ambien side affects <URL3> ambien side affects . ambien side affects ambien side affects ambien side affects ambien side affects ambien side affects .

#3038 By None (58.221.41.91) on 2009-11-06 15:39

<Text>

#3037 By <Default> (174.142.104.57) on 2009-10-11 20:46

Very nice site!

#3036 By oiipoiwi (77.49.153.141) on 2009-10-10 23:23

Very nice site! cheap cialis http://aieypxo.com/toxaqs/4.html

#3035 By oiipoiwi (213.39.242.5) on 2009-10-10 23:23

Very nice site! [url=http://aieypxo.com/toxaqs/2.html]cheap cialis[/url]

#3034 By oiipoiwi (79.175.170.19) on 2009-10-10 23:23

Very nice site! cheap cialis http://aieypxo.com/toxxvs/4.html

#3033 By tpuurpou (203.99.131.186) on 2009-08-11 13:10

Very nice site! [url=http://aieypxo.com/toxxvs/2.html]cheap cialis[/url]

#3032 By tpuurpou (202.71.153.202) on 2009-08-11 13:10

Very nice site!

#3031 By wpyuiypu (202.57.137.189) on 2009-08-05 01:22

Very nice site! cheap cialis http://oieypxa.com/kyrrak/4.html

#3030 By wpyuiypu (196.36.153.134) on 2009-08-05 01:22

Very nice site! [url=http://oieypxa.com/kyrrak/2.html]cheap cialis[/url]

#3029 By wpyuiypu (193.144.60.52) on 2009-08-05 01:22

DRjg0T mfbzefbk wzyakkxh lrdyujsl

#3028 By DOMcWATsaVBrX (94.76.219.16) on 2009-03-08 02:32

hi webmasters good

#3027 By MpByfIAQFHz (94.102.60.49) on 2008-11-12 18:53

hi webmasters good

#3026 By kxzJTDMjDwMusX (94.102.60.49) on 2008-11-12 18:18

hi webmasters good

#3025 By ElqYkYLQkWIAs (94.102.60.49) on 2008-11-12 17:42

hi webmasters good

#3024 By ywtgorbWOmMy (94.102.60.49) on 2008-11-12 17:06

hi webmasters good

#3023 By xUzBxrTCxG (94.102.60.49) on 2008-11-12 16:30

hi webmasters good

#3022 By iDYOCxEc (94.102.60.49) on 2008-11-12 15:55

hi webmasters good

#3021 By gaDTOhXejMR (94.102.60.49) on 2008-11-12 15:18

hi webmasters good

#3020 By QbnsgfDFw (94.102.60.49) on 2008-11-12 14:45

hi webmasters good

#3019 By GniHyogAJcCqYHRowr (94.102.60.49) on 2008-11-12 14:06

hi webmasters good

#3018 By xxoRTQheiA (94.102.60.49) on 2008-11-12 13:29

hi webmasters good

#3017 By gxGWZUyUuavsMIUBkJ (94.102.60.49) on 2008-11-12 12:54

hi webmasters good

#3016 By usrQkIDNjm (94.102.60.49) on 2008-11-12 12:19

Tags